Jacques Poulin: Volkswagen Blues

ved Dorte Fristrup

Kaleidoscope 1999
123 sider
175 kr. ex moms
140 kr. ex moms ved køb af klassesæt à 30 eller derover

Der er på det seneste kommet flere spændende canadiske udgivelser, og det er prisværdigt. Canada er en guldgruppe for den der i undervisningen i frankofon litteratur søger et alternativ til "la condition de la femme en Afrique du Nord"

Lad det være sagt med det samme: denne udgivelse er væsentlig og har potentialet til at blive en klassiker. Poulins roman fra 1984 er fascinerende og let læselig, Dorte Fristrups bearbejdelse er solid og præget af godt håndværk. Niveauet angives til 1 1/2 - 2 års franskundervisning, og det er jeg enig i.

Kort fortalt handler romanen om den 40-årige forfatter Jack der i bedste "road movie-stil" rejser tværs over det amerikanske kontinent i en gammel folkevognsbus på jagt efter sin bror, som han ikke har set i 15 år. Undervejs samler han en ganske ung pige op som rejser på stop. Rejsen bliver en efterforskning i deres lands fortid og i deres personlige identitet skildret med overbærenhed, poesi og megen humor. Han er i en personlig midtvejskrise, hun ved ikke hvem hun er med en québecsk far og en indiansk mor. Temaerne er mangfoldige: forholdet mellem de to, kulturel og personlig identitet, Québec over for resten af Nordamerika (og Europa), sprog, indianere, det at rejse...

Som mandlig læser kan jeg ikke lade være med at undre mig over hvor længe Jack kan holde til at lægge sig til at sove i folkevognsbussen ved siden af en smuk ung pige med gnistrende langt sort hår (som han endda får lov til at rede!) uden at forsøge sig... - Men der sker ikke noget .... før på "Le continental divide" hvor den unge pige lige pludselig udtaler "il faut faire quelque chose", og inden han får reageret smider alt tøjet og kaster sig over ham i en kostelig scene, mens katten løber skrigende bort og gemmer sig under bilen. Resultatet bliver en katastrofe som jeg selvfølgelig ikke vil afsløre her... Dorte (der foreslår at dette skal læses ekstensivt!) stiller eleverne følgende opgave: "Si vous arrivez un jour à la ligne de partage des eaux, que ferez-vous?", hø hø!

Tilbage til bogen: den er behagelig at få i hånden: relativt stort format, lyst og venligt layout, god linjeafstand, mange illustrationer, landkort, instruktive diagrammer, farvebilleder mm. Ud over et forord indledes den af et fint afsnit om Québecs historie med afsnittene: 1534 - 1763 "opdagelsesrejsende og coureurs de bois i La nouvelle France", 1763 - 1960 "Engelsk-canadiernes og kirkens dominans", Siden 1960: "Et selvbevidst Québec". Derefter følger et lille afsnit om det franske sprog i Québec.

Uddraget af romanen svarer til ca. 1/3 af originalen, i alt ca. 80 ns. I indholdsfortegnelsen er der angivet hvor mange normalsider hvert enkelt afsnit svarer til (fint med henblik på pensumopgivelserne!). Ved forkortelsen af romanen har Dorte ikke valgt den lette løsning (det gør Dorte i det hele taget ikke!) med at vælge nogle kapitler ud. Hun har alle 19 kapitler med og har forkortet en side her, to sider dér angivet med (...) eller en forbindende tekst på dansk. Man kan selvfølgelig altid diskutere hvad der skal ud, når man korter ned til 1/3, men jeg synes Dorte har haft en særdeles heldig hånd. Romanens særlige stemning og tone er helt bibeholdt.

Romanen er tæt glosseret, står der på omslaget. Ja, det tør svagt antydes! Det er helt almindeligt med 30-35 gloser per side selv om teksten ikke er svær. På side 26 opgives f.eks. gloser som empêcher, émotion, rouler, baie... - Antallet af gloser er selvfølgelig en smagssag, men en elev kan nemt blive overvældet af så mange gloser på siderne. Dorte vil desuden gerne have at eleverne skal læse ekstensivt, men vi tager jo ansvaret fra dem ved at pådutte dem så mange gloser i stedet for at lade dem gætte ved "kryds og tværs-strategi", vrais amis mm. Lidt drilsk kan jeg forundres over at bogens to "pædagogiske konsulenter", der i deres fagkonsulenttid havde travlt med at lave kurser for lærerne om ekstensiv læsning og talte om at skrotte ordbogen, ikke har problematiseret denne type glosering...

Om gloserne i øvrigt: de er gode, mundrette og står i margenen. De er desværre ikke alfabetiske, men kronologiske. Ud over de sædvanlige oplysninger får vi nogle flere, f.eks. verbernes bøjning, specialord fra Québec... Der er også mange noter, f.eks.: Lévis by på sydsiden af Saint-Laurentfloden, over for Québec by.

Efter teksten er der et fyldigt afsnit med øvelsesforslag til hvert kapitel: forståelsesspørgsmål, uddybende spørgsmål, opgaver i gloser og udtryksfærdighed,  oversættelsesstykker (med a + b stykker) der kan bruges som kapitelresumé, friere opgavetyper "si vous avez le temps". Overordnet er der en række forslag til temaer man kan arbejde med i bogen... – og til overflod er der til sidst et forslag til skriftlig studentereksamensopgave.

Bogen slutter af med en bibliografi "Hvis du vil vide mere" med henvisninger til relevant læsning og internetadresser...

Som I kan læse ud af ovenstående, har denne udgivelse de kvaliteter der – for mig – gør den til et ”must” i vores bogkælder, og vi har da også på min skole bestilt et klassesæt af Volkswagen Blues…