Passionnant
 

Passion
Af Hardy Andersen, Birte Dahlgreen,
Birgitte Zinn Lund og Peter Odel
Bog 208 sider (204.3 ns) med cd-rom og hjemmeside. Illustreret
Pris: 288 kr. ekskl. moms
Netværkslicens til 30 samtidige brugere i ét år: 1000 kr.
Produceret med støtte fra
Undervisningsministeriet
Systime

Da i sin tid sproglaboratoriet kom, kunne vi tro at vor lykke var gjort, undervisningen ville blive lettere, og eleverne lære mere. Sådan gik det som bekendt ikke.

Nu er cd-rommen kommet, og lur mig om det ikke denne gang er rigtigt: Vor lykke er gjort, undervisningen vil blive lettere, eleverne vil lære mere med denne lille skive som, ganske uanselig af størrelse, dog kan indeholde så meget og så varieret og relevant stof at hver enkelt udgivelse i sig selv kan dække behovet for spændende, engagerende, lødigt og lærerigt stof! – Dermed ikke sagt at undervisning eller underviseren bliver overflødige, blot at vi nu har så rige muligheder for at arbejde med teksterne at der ikke kan nævnes det krav til materiale, didaktik og metodik at vi jo ikke kan honorere det!

Passion er et godt eksempel herpå. Som titlen antyder, er her samlet 12 tekstprøver fra fransk litteratur om motivet lidenskaben under overskrifterne: »L’amour courtois, L’amour en vers, L’amour idéal, L’amour diabolique, L’amour sensuel, L’amour fou«. Tidsmæssigt strækker teksteksemplerne sig således fra »Tristan et Iseut«, bevares i en moderniseret udgave ved André Mary, til Tahar Ben Jelloun »L’amour fou« over Carmen, Nana, Brigitte Bardot m.fl. Passionen i adskillige af dens mange facetter, svære tekster de fleste, men interessante at arbejde med, hvad den gode tekst altid er.

Teksterne er tænkt til at kunne læses fra 2.g fortsætterniveau, de er gloserede, og udgiverne har i erkendelse af sværhedsgraden forsynet de sværeste med danske oversættelser ved anerkendte danske forfattere, Peter Laugesen f.eks. Det er netop en god tanke i materialet at udgiverne ved at Tristan et Iseut og Mignonne, allons voir si la.. er svære tekster at forstå og forholde sig til, hvorfor udgiverne så har sørget for relevant hjælp af nævnte og anden art.

Efter de velvalgte tekstuddrag er der gode øvelser af forskellig art, »expliquez«, »faites un résumé«, »décrivez l’appartement«, »la technique«, »exercices de compréhension«, »exercices d’approfondissemnet«, almindelige spørgsmål, mindmaps, »se på naturalismens menneskesyn«, kort sagt alene i bogen findes »relevante« øvelser som udgivelsen selv beskedent formulerer det.

Så langt, så godt, om det nu havde været en udgivelse fra før cd-rommens tid, men det er det som nævnt ikke. På den lille – røde! Hvad ellers? – cd-rom ligger alt det, og mere til, som man altid har forsøgt at støve op, og stort set aldrig med held, for hvordan finde f. eks. billeder fra aviser, Magritte-malerier, klip fra Renoirs stumfilm, klip fra 2 forskellige Carmen-film, oplæsning af bogens tekster, diasshows, biografier, musik, artikler om teksterne, analysemodeller, interaktive øvelser? For slet ikke at tale om det øvrige stof der også er på den røde skive, hjemmeside f.eks.

Skeptikere kan indvende at udgiverne jo bare har gjort brug af vor tids teknik, hvad ikke er forkert, men teknik alene gør det ikke. Udgivelsen er godt tænkt! Og lødigheden af alt det til rådighed stillede materiale er en anden væsentlig årsag til anmelderens begejstring. Det er uddrag af markante tekster i fransk (nogle af dem) der her er tilgængelige. Takket være baggrundsstoffet kan lærer og elever/kursister arbejde differentieret og kvalificeret med stoffet, teksterne kan sættes ind i deres kulturelle og historiske sammenhæng, det er muligt at se og, endnu bedre, at høre fransk, aktuelt materiale er tilgængeligt – det er kort sagt blevet sjovere at være fransklærer – og elev/kursist!

Ikke at forglemme: Er man i bekneb for emner til den store skriftlige opgave, løses problemet ved at anskaffe Passion, der er mange opgavemuligheder nedlagt i denne udgivelse, og opgaveskriveren behøver ikke være særligt romantisk anlagt, den kølige analytiker, æstetikeren eller filmentusiasten kan finde stof her, så konklusionen må blive at Passion er un livre passionnant!

Lis Vastrup